Procesul de înscriere

 

Procesul de înscriere

1-5 iulie 2024

Între 1 și 5 iulie 2024, secretariatele școlilor gimnaziale completează, la cererea părinților/reprezentanților legali și a elevilor, fișele unice de înscriere în învățământul profesional și dual de stat cu informațiile de bază despre absolvenții claselor a VIII-a.  La completarea fișei unice de înscriere este important să menționați codul clasei de mecanici auto ai școlii profesionale în sistem dual la Liceul Tehnologic Pamfil Șeicaru Ciorogârla – codul special alocat clasei de mecanici auto – dual.

Astfel vor fi completate:

  • Datele personale ale elevului;
  • Mediile generale de absolvire;
  • Notele și mediile obținute la evaluarea națională.

La această fișă de înscriere se poate adăuga o anexă completată cu rezultatul la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă.

Cu ajutorul dirigintelui, tinerii elevi trebuie să completeze în căsuța a IV-a a primei sau celei de-a doua opțiuni, codul special alocat clasei de mecanici auto – dual și litera D pentru a aplica la proiectul Școala profesională în sistem dual cu CTE Trailers – Liceul Tehnologic Pamfil Șeicaru Ciorogârla.

Dosarele astfel completate vor fi aduse la Liceul Tehnologic Pamfil Șeicaru din Ciorogârla.

5 iulie 2024

Apoi, pe data de 5 iulie, se va afișa la avizierul Liceului Tehnologic Pamfil Șeicaru lista candidaților, etapă urmată de o probă de preselecție, desfășurată între 10 și 11 iulie, formată dintr-un test de cunoștințe generale în scris și un interviu cu reprezentanții CTE Trailers.

8-9 iulie 2024

La sfârșitul fiecărei zile (8 și 9 iulie), se vor afișa rezultatele probelor de preselecție.

26 iulie 2024

De asemenea, dacă locurile disponibile nu au fost completate, se va organiza o a doua etapă, în 26 iulie pentru candidații care nu au fost repartizați și care au fost admiși dar nu și-au depus dosarele.